VÜCUT KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA

Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi), boyuna göre uygun ağırlıkta olup olmadığını değerlendiren formüldür.

Ağırlığımızın boyumuza uygun olup olmadığını değerlendirmek için çeşitli formüller geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılan ve en kabul göreni vücut kitle indeksidir. Yaş ilerledikçe vücut kitle indeksinde artışlar olabilir.

Menü