Tiroid ve Meme

Tiroid ve Meme Kanserleri cerrahisi güncel bilimsel veriler doğrultusunda uygulanmaktadır

Mide

Mide kanserleri hastalığın evresine göre açık veya laparoskopik olarak yapılmaktadır.

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas

Bu organların kanserlerinde uygun evrelerde uzun yılların deneyimi ile cerrahi uygulanmaktadır.   Whipple Operasyonu(pankreas kanserinde uygulanır)  Hepatektomi (karaciğer kanserlerinde yapılır)

İnce ve Kalın Bağırsak ve Rektum

Bağırsak kanserlerinde Laparoskopik ve Açık cerrahileri yapılmaktadır.

Menü