Bariatrik(Obezite) Metabolik Cerrahi Tip2 diyabet Cerrahisi

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide ameliyatı)

Bu operasyonda mide bağırsak kalınlığında boru gibi kalacak şekilde küçültülür.

Mini Gastrik Bypass

Burada hem mide küçültülerek yeme miktarı kısıtlanır hem de bağırsak kısaltılarak emilim yüzeyi azaltılır.

Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass

Burada hem mide küçültülerek yeme miktarı kısıtlanır hem de bağırsak kısaltılarak emilim yüzeyi azaltılır.

Single-Anastomosis Duodenal Switch

Tüp mide operasyonu ve oniki parmak bağırsağının bağlantı yolları değiştirilir. En ağır obezite operasyonudur. Uzun dönem yakın takip gerektirir

Duodenal Switch

Tüp mide operasyonu ve oniki parmak bağırsağının bağlantı yolları değiştirilir. En ağır obezite operasyonudur. Uzun dönem yakın takip gerektirir

Revizyon Operasyonları

Bariatrik/Metabolik cerrahi sonrasında kilo alımı veya metabolik problemler tekrar ortaya çıkarsa hastaya göre farklı operasyonlar yapılmaktadır.

Menü